Engagemang

Välkommen till Majblomman! Gör skillnad tillsammans med oss så kan fler barn delta i gemenskapen i skolan och på fritiden. Majblomman säljs av barn i april varje år och pengarna som samlas in går till barn i ekonomisk utsatthet både som direkta bidrag och arbete för att påverka beslutsfattare i frågor som handlar om barns jämlikhet.