Majblomman - Alla barns blomma

Majblommans rapporter

Årets MajKommun! "Fritids, fruktstund och fibernät"

2014-11-27 Rapport om barns villkor i skolan och på fritiden i svenska kommuner 2014.
Årets MajKommun utses och många goda exempel som inspirerar.
Här finns rapporten att ladda ner.
Här finns alla listor och diagram som visar de goda förebilderna.
Majblommans 10 konkreta tips till kommuner på inkluderande åtgärder för barn.

 

En praktisk handbok om avgifter och insamlingar i skolan.

2014-03-07 Majblommans handbok för dig som funderar över avgifter och insamlingar i skolan. Vi vill hjälpa till att få grepp om reglerna för avgifter i skolan, vad de innebär i praktiken och varför de kommit till. 
Här finns handboken att ladda ner som PDF-fil.

Tag med en rejäl matsäck och busspengar!

2013-12-11 Majblommans rapport uppmärksammar problemet med otillåtna avgifter i skolan som skapar oro och utanförskap för alltför många barn.
Här finns rapporten att ladda ned som en pdf-fil
Här finns citat från bidragsansökningar som handlar om dolda avgifter i skolan.

Det som är bra för barn är bra för kommunen

2013-06-11 Majblommans årliga kommunundersökning presenterar viktiga insatser för att ge alla barn goda livschanser. En stor del av barns välfärd organiseras i kommunerna. Det handlar till exempel om föreningsliv, kollektivtrafik och social välfärd. Men framför allt handlar det om skolan, barns absolut viktigaste arena, som ska vara kompensatorisk och erbjuda alla barn, oavsett omständigheter, de bästa tänkbara förutsättningarna för sin framtid. Därför genomför vi varje år den här undersökningen av landets kommuner.
Här finns rapporten.
Här finns listor och diagram över kommuner som är föredömen. 
Här är Majblommans 10 konkreta tips till kommuner
för att skapa delaktighet för alla barn (PDF 100 Kb)

PM om skolbarns rätt till glasögon

2012-04-18 Majblomman om skolbarns rätt till glasögon Majblommans lokalföreningar noterade i mitten av 2000‐talet en kraftig ökning av antalet ansökningar om bidrag till glasögon. En betydande andel av Majblommans bidrag går till glasögon till barn. Vi har ställt frågor till barn, föräldrar, lärare, tjänstemän och politiker samt kartlagt landstingens bidrag. Särskilt anmärkningsvärt är att det finns en stor okunskap om hur glasögon till barn ska hanteras, liksom att det är stora skillnader mellan landstingens glasögonbidrag.
Här finns PM:et att ladda ner som pdf

Alla har ansvar för barn- och ungdomsfrågor, inte bara socialtjänst, förskola och skola

2012-07-03 Kommunrapport. Bara elva svenska kommuner har en plan för att bekämpa barnfattigdom. Majoriteten av kommunerna tillåter också avgifter i skolan. Men det görs också många bra insatser som gör livet bättre för barn i fattiga familjer. Det visar Majblommans Riksförbunds kommunundersökning 2012.
Här finns rapporten som pdf

Gå till MajPlejsMajBloggGe en gåvaButiken
Copyright © Majblommans Riksförbund 2014

Plusgiro: 90 1907-6 | Bankgiro: 470-0605

Driftpartner: Tripnet