Majblomman - Alla barns blomma

Bidragsansökningar till Majblomman

I Sverige är det alltför många barn som lever i en ekonomiskt utsatt familj. För barnet innebär det en känsla av oro och utanförskap. Barnen drabbas både i skolan och på fritiden utan att kunna påverka sin situation. Majblomman är därför oftast en sista utväg kan dela ut bidrag för sådant som gör att barnen kan vara med i gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

För att få en djupare förståelse för dessa barn publicerar vi här exempel på bidragsansökningar, givetvis anonymiserade. Läs! 

 

 

Gå till MajPlejsMajBloggGe en gåvaButiken
Copyright © Majblommans Riksförbund 2014

Plusgiro: 90 1907-6 | Bankgiro: 470-0605

Driftpartner: Tripnet