Bli volontär och hjälp barn på din ort

 

 Volontäraffisch

 Här hittar du annonserna på volontärbyrån.se

 

I Majblomman engagerar vi volontärer som vill förändra barns villkor på hemorten. Vi vill att alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Som volontär i Majblomman kan du bidra på många olika sätt. Varje lokalförening har en styrelse som består av ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom finns det två viktiga arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för insamling som informerar på skolorna och hjälper skolbarn och lärare med det praktiska kring försäljningen av majblommor i april. Denna arbetsgrupp är mest aktiv under ett par veckor på våren.

Arbetsgruppen för bidrag som hanterar bidragsansökningar från barn som bor på orten. Gruppen har möten 3-4 gånger per år beroende på hur många ansökningar som kommer in till föreningen.

Majblomman behöver dig som har god lokalkännedom och vill göra en insats för barnen där du bor. 

Kontakta oss för mer information!

 
Läs vad några av Majblommans volontärer tycker om sitt engagemang:

 Camilla Edvardsson  Gunilla Flodin  Joakim Palme  Magdalena Ingberg  Pernilla Garmy  Sivert Mässing