Majblomman skyddar dina uppgifter

Majblomman skyddar dina personuppgifter och annan personlig information som du delar med dig av, i till exempel bidragsansökan.

Alla som tar emot och arbetar med ansökningar till Majblomman skriver under ett avtal om tystnadsplikt. Så här fungerar tystnadsplikten:

Material med personlig information får endast användas inom Majblommans verksamhet. Personlig information som lämnats till Majblomman får inte vidarebefordras till obehörig. Personlig information ska förvaras så att obehörig inte kan ta del av den. Redovisning, publicering eller bearbetning av inlämnade uppgifter får inte ske på sådant sätt att uppgiftslämnarens identitet kan röjas.

Förbindelsen gäller även efter att anställningen, uppdraget eller engagemanget inom Majblomman avslutats.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.