Exempel på ansökningar

Många barn i Sverige lever i en familj som har det svårt ekonomiskt. De vill inte berätta om sin situation och håller därför tyst hur de egentligen har det. Här kan du läsa några av de många ansökningarna som har kommit in till Majblomman.

Ansökningarna är anonymiserade och det syns alltså inte vem det är som ansökt, detta gör vi för att skydda dem som söker bidragen.

Läs mer om hur du kan stötta Majblommans arbete för att minska barnfattigdomen.