Vill du söka bidrag från Majblomman?

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn upp till 18 år. Stödet kan gå till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller något annat som är viktigt för barnet. Bidragen söks från den lokala majblommeföreningen på din ort. På den här sidan hittar du mer information om hur du söker om pengar från Majblomman.

Hitta din majblommeförening här

Det här kan Majblomman hjälpa till med

De ekonomiska bidragen delas ut av den lokala majblommeföreningen som finns på den ort barnen bor. Bidragen ska först och främst delas ut med tanke på vad barnet behöver och hur bidraget hjälper barnet. De som har fått bidrag från Majblomman har sökt pengar för till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, aktiviteter på sommarlovet, en cykel, ett läger eller fritidsutrustning.
Läs exempel på bidragsansökningar här

Majblommans arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention, som beskriver barns rättigheter. På barnombudsmannens hemsida kan du läsa vad den innehåller. 

Till dig som ska skriva intyg

I Majblomman har vi ett starkt fokus på barnets behov. Du som vill hjälpa till och skriva ett intyg till en ansökan bör i din profession träffa barnet, du kan också vara fritidsledare inom en fritidsverksamhet. Intyget ska beskriva barnets situation och vad ett bidrag från Majblomman skulle innebära för barnet. Ett intyg som endast intygar att familjen uppbär försörjningsstöd eller beskriver familjens ekonomiska situation är inte tillräckligt som intyg. Målsman ska underteckna ansökan.

 

Så gör du en ansökan

Börja så här

Du ansöker om pengar genom att skicka in en ansökningsblankett till den majblommeförening som finns på den ort där barnet bor.

 

Fyll i blanketten

Ladda ned och skriv ut blankett för din lokala majblommeförening

Om du inte har en skrivare hemma kan du skriva ut på biblioteket eller be om hjälp från skolsköterskan eller BVC. Var noggrann när du fyller i blanketten! Om det fattas viktig information kan din ansökan inte behandlas.

Glöm inte intyget

Skicka med ett skrivet intyg från en skolsköterska, kurator, läkare eller någon annan passande person som vet hur barnet har det och kan berätta om barnets behov av ekonomisk hjälp. Ett intyg om att familjen får försörjningsstöd räcker därför inte, det ska beskriva barnets situation och behov.

Skicka in din ansökan

Alla som söker bidrag får ett brev där det står om de får bidraget eller inte. Majblomman skyddar dig och informationen du lämnar i ansökan. Vi lämnar aldrig ut din information till obehöriga.

Tänk på att det ibland kan dröja många veckor innan du får svar på en ansökan. Kontakta din majblommeförening direkt för eventuella frågor.

 

Läs mer om våra sekretessregler

 

Hitta din majblommeförening här