Prislista


Den kod som du får på påsen skriver du på din prislista. Koden är unik och har fyra  bokstäver, till exempel: abcd (i exemplet bredvid är det DVMX).

Köparen skriver Maj abcd och summan. För att köpa för 100 kr skriver köparen: Maj abcd 100