Du som är vuxen behövs också

Majblommans självklara hjältar är barnen som genom sin försäljning och insamling står för majoriteten av pengarna som samlas in till barn i behov av ekonomiskt stöd. Men du som är vuxen är också otroligt viktig för Majblommans verksamhet. Här hittar du som arbetar inom skola, föreningsliv eller är förälder mer information om hur du kan hjälpa oss att hjälpa.

Arbetar du som lärare eller pedagogiskt inom skolan?

Att sälja majblommor är ett konkret sätt att undervisa elever i eget ansvar, bemötande, ekonomi och empati.

Att se elever växa med sin uppgift och motiveras genom Majblommans goda syfte ochvärdegrund är naturligtvis positivt. Många gånger kan försäljningen fungera som en extra katalysator för god gemenskap och sammanhållning på skolan.

Använd vårt studiematerial, det är roligt - och kostnadsfritt!

Majblomman tillhandahåller studiematerial som behandlar flera aspekter av majblommeförsäljningen. I Majblommans lärarhandledning kan du läsa om den pedagogiska tanken bakom arbetet med Majblomman och förslag på hur du kan använda dig av det i din undervisning. 

Här hittar du Majblommans studiematerial

Räkna med Majblomman

Majblommeförsäljningen innebär också ett naturligt sätt att förena matematikens teori i praktiken.

Här hittar du Majblommans räkneuppgifter

Arbetar du inom skolhälsovården?

I Majblommans lokalföreningar återfinns många skolsköterskor och annan personal inom skolhälsovården som i sitt jobb dagligen ser och möter barn som lever i ekonomisk och social utsatthet.

Barnens behov kan handla om till exempel en varm vinterjacka i rätt storlek eller glasögon. Ett sätt att hjälpa dessa barn är att tipsa familjer om att söka bidrag från den lokala Majblommeföreningen och skriva intyg till ansökan.

Håller tyst för att skydda föräldrarna

Ann, Gunilla och Helene är skolsköterskor i Göteborg, Stockholm och Sundsvall och engagerade i Majblommans arbete. De beskriver en verklighet där barn blir experter på att förminska sina behov och sända subtila signaler till personalen inom skolhälsovården för att möta förståelse.

”Ett barn som behöver glasögon kan t ex säga att de inte vill ha några eftersom det är fult, men efter några vänliga och försiktiga frågor kommer det fram att mamma inte har råd.  De kan ha hela och rena kläder men vi ser problemet genom att de är för tunt klädda och fryser”.

Du som vuxen behövs också!

Föreningsledare eller scoutledare?

Som idrottsförening, scoutkår eller annan barn- och ungdomsverksamhet kan ni vara med och sälja majblommor.

Det är inte bara elever som säljer majblommor genom skolans verksamhet. Majblomman och den svenska scoutrörelsen har till exempel samarbetat sedan det gemensamma startåret 1907. Scoutrörelsen liksom skolan har en viktig roll i sitt värdegrundsarbete med starkt fokus på barn. Om du är verksam inom en barn- och ungdomsrörelse kan du alltid anmäla intresse för att sälja majblommor och du kan även ta del av vårt kostnadsfria pedagogiska studiematerial.

Anmäl ditt intresse för att sälja majblommor här

Majblommans studiematerial passar inte bara i skolan utan även som övning i en förening eller en scoutkår! Läs mer här till vänster i avsnittet "Arbetar du som lärare eller pedagogiskt inom skolan". 

Är du förälder?

Kanske vill du veta mer om vad Majblomman står för eller hur det går till vid försäljningen? Funderar du på hur du söker bidrag från Majblomman eller vill du vara med och stötta Majblommans verksamhet?

Sälja majblommor? Så här går det till
Stöd Majblomman året runt