Skolhälsa

Du är viktig för barn i ekonomisk utsatthet. Engagera dig i Majblomman, hjälp familjer att söka bidrag till barnen. Vi behöver dig också som volontär. Vill du veta mer om hur du kan bidra till Majblommans verksamhet? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.