Forskning för barns bästa

Majblomman delar ut 1 miljon kronor per år för att stödja samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn. Det kan handla om projekt som rör barns vardag och hälsa i allmänhet eller barn som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden befinner sig i särskilt utsatta situationer. I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals, liksom projekt med psykosomatiska frågeställningar. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt och projekt under uppbyggnad är prioriterade.

Tidigare års beviljade anslag

Beviljade bidrag 2017
Beviljade bidrag 2016
Beviljade bidrag 2015
Beviljade bidrag 2014
Beviljade bidrag 2013

Postdoc-tjänst om barns egna upplevelser av fattigdom 

Sedan hösten 2013 innehar Anette Bolin, filosofie doktor i socialt arbete och universitetslektor vid Högskolan Väst, Majblommans postdoc-tjänst. Anettes färska rapport för Majblomman handlar om barns egna upplevelser av fattigdom. Studien fokuserar på barn i familjer vars ekonomi försämrats radikalt då en av eller båda föräldrarna har blivit arbetslösa. 

– Jag har arbetat som socialarbetare länge och sett i mötet med barn hur det lätt blir vuxenperspektiv på saker och ting. Det finns ett behov av att systematisera barns och ungdomars egna erfarenheter. De behöver också lyftas fram som en källa till vetenskaplig kunskap, säger Anette Bolin.

Här kan du läsa mer om Anette Bolin och hennes forskning

Läs forskningsrapporten i sin helhet här

Diplomutdelning på Slottet

Varje år sker en högtidlig diplomceremoni på Stockholms slott då Majblommans beskyddare, H.M. Drottning Silvia uppmärksammar de barn som vunnit Majblommans insamlingstävling. Barnen är hedersgäster eftersom det är tack vare deras insamling som Majblomman kan dela ut forskningsbidrag.  Vid ceremonin presenteras även det projekt som tilldelats Rolf Zetterström Stipendiet samt ett antal andra forskare som visar upp sina arbeten. Projekten ska presenteras så att barn förstår vad de handlar om. 

Blommor