Forskning om barns villkor

Majblomman delar ut 1 miljon kronor per år i forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn och barns levnadsvillkor.

Majblomman beviljar medel till projekt som förbättrar livskvaliteten för barn och ungdom i Sverige genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota och lindra sjukdom och funktions- nedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskningsprogram under uppbyggnad ges hög prioritet. Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 3 december 2018.

För detaljerad information om ansökan klicka här.

Tidigare års beviljade anslag

Beviljade bidrag 2017
Beviljade bidrag 2016
Beviljade bidrag 2015
Beviljade bidrag 2014
Beviljade bidrag 2013

Postdoc-tjänst om barns egna upplevelser av fattigdom 

Sedan hösten 2013 innehar Anette Bolin, filosofie doktor i socialt arbete och universitetslektor vid Högskolan Väst, Majblommans postdoc-tjänst. Anettes färska rapport för Majblomman handlar om barns egna upplevelser av fattigdom. Studien fokuserar på barn i familjer vars ekonomi försämrats radikalt då en av eller båda föräldrarna har blivit arbetslösa. 

– Jag har arbetat som socialarbetare länge och sett i mötet med barn hur det lätt blir vuxenperspektiv på saker och ting. Det finns ett behov av att systematisera barns och ungdomars egna erfarenheter. De behöver också lyftas fram som en källa till vetenskaplig kunskap, säger Anette Bolin.

Här kan du läsa mer om Anette Bolin och hennes forskning

Läs forskningsrapporten i sin helhet här

Diplomutdelning på Slottet

Varje år sker en högtidlig diplomceremoni på Stockholms slott då Majblommans beskyddare, H.M. Drottning Silvia uppmärksammar de barn som vunnit Majblommans insamlingstävling. Barnen är hedersgäster eftersom det är tack vare deras insamling som Majblomman kan dela ut forskningsbidrag.  Vid ceremonin presenteras även det projekt som tilldelats Rolf Zetterström Stipendiet samt ett antal andra forskare som visar upp sina arbeten. Projekten ska presenteras så att barn förstår vad de handlar om. 

Blommor