Barns rätt till ett bra sommarlov

Bad, semester, glass och många skratt. Ett sommarlov ska vara en tid att längta till och dagar att minnas med glädje. Tyvärr är det många barn som känner oro och stress inför ledigheten. Inte minst i familjer där det saknas pengar. Majblomman riktar en särskild uppmaning till alla kommuner att ta ansvar för barns skollov enligt skollagen och socialtjänstlagen. Det handlar om totalt 16 veckors skollov som ska ställas i relation till föräldrars 5 - 6 veckors semester.


Inför sommarlovet får Majblomman många ansökningar om bidrag. I ansökningarna beskrivs ofta en önskan om att barnen ska kunna uppleva en sommar med aktiviteter som många av deras vänner får göra. Det kan handla om att besöka en nöjespark eller fickpengar till glass och bussbiljett. Allt detta kostar pengar som familjerna inte har.

Majblommans sommarlovsrapport 2016

Rapporten:  "Den besvärliga skollovsmatchen 16 veckor vs 5 veckor" 

Barnens åsikter om sommarlovet

Listor och diagram över kommuners hantering av sommarlovet

Majblommans sommarlovsrapport 2015

Majblommans sommarlovsrapport 2015

Barn berättar om sommarlovet

Listor och diagram över kommuners hantering av sommarlovet

Majblommans insamling och bidragsverksamhet 2014, länsvis 

Intervjuer med alla partiledare i MajTV, #sommarlovsuppropet

Kommunen har ett ansvar

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn under 13 år. Detta gäller även sommarlovet. Men i de flesta av landets kommuner stänger förskola och fritidshem under flera veckor på sommaren. Det finns också goda exempel på kommuner där det betalas ut extra pengar under sommarlovet till de utsatta familjer som har försörjningsstöd. På flera håll ordnar kommunen gratis läger och andra aktiviteter för alla barn på sommaren. Det tycker Majblomman är särskilt bra. Det gör att barn kan göra samma sak som sina kompisar, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vad gör Majblomman åt problemet?

Varje år betalar Majblomman ut stora summor pengar som går till läger, resor, utflykter och andra fritidsaktiviteter för barn. Sedan år 2000 har Majblommans Riksförbund drivit medveten och opinionsbildande verksamhet som syftar till att göra beslutsfattare uppmärksamma på problemet med barnfattigdom. Vi informerar under hela året om kommunernas ansvar och deras viktiga roll i barns rätt till en bra fritid, även på sommaren.

Vad säger lagen?

Socialtjänstlagen (1 kap. 2 §) säger att Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

Skollagen 14 kap. Fritidshemmet
8 § Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna inte går i någon av de skolformer som anges i 3 § och under lov.

Det finns goda exempel

Varje år undersöker Majblomman kommunernas arbete med barnfattigdom och barns välfärd. I rapporten berättar vi om goda exempel för att andra kommuner ska kunna inspireras av dem. Vi utser även Årets MajKommun, ett pris som kommunen får för att de arbetar på ett bra sätt med viktiga barnfrågor.