Rapporter och granskningar

Majblomman arbetar året runt med att på olika sätt bekämpa barnfattigdom i Sverige. Vi informerar till exempel politiker och tjänstemän om de behov vi uppmärksammar och granskar kommuners arbete. Det finns mycket kvar att göra men det finns också många goda exempel på arbete som gör skillnad för barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Majblommans granskning

Varje år utser Majblomman årets Bästa Barnkommun. Det gör vi med hjälp av en årlig enkät där vi kartlägger kommunernas arbete för att minska barnfattigdom och inkludera alla barn. Vi menar att barnfattigom inte bara är en effekt av föräldrarnas ekonomiska sitation utan i hög grad uppstår när kommuner brister i att följa och tolka skollagen, socialtjänstlagen och Barnkonventionen utifrån barnets perspektiv. 

Den handlar om hur kommunerna arbetar med konkreta åtgärder.

Vi granskar avgifter i skolan, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och annat som är särskilt betydelsefullt för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Majblomman undersöker även hur socialtjänsten bemöter barn i bidragssökande familjer och om kommunens barnomsorg håller samma nivå även under skolloven. 

Här finns 2018 års granskning

Här finns 2017 års Kommunrapport

Här finns 2016 års Kommunrapport

Här finns 2015 års Kommunrapport

Här finns 2014 års Kommunrapport

Här finns 2013 års Kommunrapport

Vi lyfter fram exempel och
presenterar dem i listor och tabeller

 2018 års bästa exempel 

2017 års listor och diagram över kommunernas svar
Topp- och bottenlistor

2016 års listor och diagram över kommunernas svar

2015 års listor över goda exempel

2014 års listor över goda exempel

2013 års listor över goda exempelAlla barn ska kunna vara med!
10 konkreta tips till kommuner

Genom de bidragsansökningar som kommer in kan Majblomman få en bild av de omedelbara behov som ekonomiskt utsatta barn har. Vi har listat 10 konkreta tips som kan göra stor skillnad.

Ladda ner och läs Majblommans konkreta tips för att motverka barns utsatthet

Årets Bästa Barnkommun

2018 Luleå
2017 Botkyrka
2016 Kalmar
2015 Örebro
2014 Sundbyberg
2013 Forshaga
2012 Umeå
2011 Trollhättan och Lerum
2010 Gotland

Läs mer om vad de bästa kommunerna gör för barnen

Arrangera ett seminarium för kommunens politiker och tjänstemän, kontakta oss!