Ersättningar inom Majblomman

Det ideella arbetet inom Majblomman är oerhört viktiga för att arbetet ska kunna fortgå, endast ett fåtal aktiva medarbetare får ersättning.

Majblomman har 650 lokala Majblommeföreningar med tusentals ideellt engagerade personer som utan ersättning organiserar de lokala insamlingarna och arbetar med bidragsansökningar och utbetalningar. Majblomman har även ett representantskap, en förbundsstyrelse och ett forskningsråd där alla ledamöter arbetar helt utan ersättning.

På riksnivå leds Majblomman av en generalsekreterare som tillsammans med ett litet och effektivt kansli med sju anställda arbetar för att utveckla verksamheten, leda riksprojekten och stötta de 650 lokalföreningarna.

Generalsekreteraren och kanslipersonalen är de enda avlönade inom Majblomman. Dessa har löner som ligger i snittet jämfört med andra hjälporganisationer.

 

Har du frågor gällande ersättningar och löner inom Majblomman?

Kontakta Bo Norming