Majblommans färg bestäms

När Majblommans färg bestäms tas hänsyn till barnens röst och kreativitet. Vad vuxna tycker spelar ingen roll! Barnen har alla regnbågens färger att välja på. Ingen färg är bannlyst.

färgpalett

 Färgpalett på MajPlejs

annons för färgläggning

Pysselbilaga för färgläggning med egna pennor och penslar

1) Via MajApp, Instagram och barntidningar erbjuder vi alla barn att färglägga förslag till nästa års majblomma. Det kan de göra här på MajPlejs, i pysselbilagor eller med egna brev till oss. Alla förslag skickas in till Majblommans Riksförbund.

2) Efter insamlingsperioden har Majblomman runt 5.000 olika förslag på hur barn vill se Majblomman nästa år. Då sorteras förslagen först i färgordning, och några blommor ur varje hög går vidare. Cirka 25 olika varianter presenteras sedan för ett barnråd.

3) Vi bjuder in skolklasser för att rösta fram finalister.

4) Slutligen lägger vi upp finalblommorna på vår hemsida och på Instagram. Alla barn i hela Sverige är då välkomna att rösta på sin favoritblomma. Den blomma som får flest röster utses till nästa års Majblomma. Den offentliggörs i januari månad. 

Här kan du färglägga din egen majblomma

Galleri med tidigare förslag på majblommor