Majblomman - Alla barns blomma

Söka bidrag

Majblomman är en ideell organisation och för att vi ska kunna ge bidrag till barn måste vi samla in pengar. Varje år deltar ca 80.000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor. Mer än 80 procent av insamlingen går till Majblommans ändamål.

Gå till MajPlejsMajBloggGe en gåvaButiken
Copyright © Majblommans Riksförbund 2014

Plusgiro: 90 1907-6 | Bankgiro: 470-0605

Driftpartner: Tripnet